Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in 2006

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-De Roon Invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag

Gesteld wordt dat er in Nederland sprake is van afnemend vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat, onder andere als gevolg van te lage straffen voor ernstige misdrijven. De oorzaak voor deze te lage straffen ligt in de te grote vrijheid van de Nederlandse strafrechter bij de straftoemeting. Dit wetsvoorstel beoogt de invoering van minimumstraffen voor moord, doodslag, gekwalificeerde doodslag (art 288 Sr) en doodslag met terroristisch oogmerk. Het strafkader voor moord, gekwalificeerde doodslag (288 WvSr) en doodslag met terroristisch oogmerk (288a WvSr) wordt bepaald door het in te voeren bijzondere minimum van 15 jaar en het tijdelijke maximum van 30 jaar of levenslang.

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R. de Roon PVV
30659

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Arib Lijkschouwing van minderjarigen

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Arib (PvdA) wijzigt de Wet op de lijkbezorging waardoor het bij alle overlijdensgevallen van minderjarigen verplicht wordt een forensisch arts in te schakelen. De initiatiefnemer ziet dit voorstel als een eerste stap naar procedures om alle dood als gevolg van mishandeling of verwaarlozing van kinderen op te sporen. De forensisch arts mag niet de behandelende arts van de overledene zijn. De kennis en vaardigheden van de forensisch arts worden vastgesteld in een ministeriƫle regeling.

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K. Arib PvdA
30564

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Naar boven