Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (20)

U zoekt in Vaste commissie voor Financiën

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024

Dit wetsvoorstel van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan betreft een progressieve belasting op vermogensbestanddelen die niet worden belast in box 1 of box 2 van de inkomstenbelasting, zoals spaargeld, beleggingen, onroerend goed en cryptomunten. Er geldt een vrijstelling voor het eigen huis en voor de eerste honderdduizend euro per persoon.

Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36173

Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Financiën

Wetsvoorstellen

Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Voorstel voor het wijzigen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen zodat wordt voldaan aan de bepalingen in Richtlijn (EU) 2021/338. Doel van de wijzigingen is "onnodig belastende verplichtingen voor beleggingsondernemingen weg te nemen".

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36174

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wet hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel regelt de vergoedingen, de ondersteuning door gemeenten en het uitstel of kwijtschelding van schulden voor de burgers die verstrikt zijn geraakt in de toeslagenaffaire.

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
36151

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 3 anderen

Financiën

Wetsvoorstellen

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De Belastingdienst heeft extra geld nodig voor het behandelen van de bezwaren tegen de vermogensrendementheffing en de Nederlandse Staat staat garant voor € 40 mln. voor het mogelijk annuleren van de huur van een drijvende LNG-terminal door de Gasunie.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36140

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus

Het wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting met Protocol (Trb. 2021, 80). Het verdrag is op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36053

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijzigingswet financiële markten 2022-II

Het wetsvoorstel bevat verschillende veranderingen in de wetgeving over de financiële markten. Met het voorstel worden de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet toezicht financiële verslaglegging, de Wet tuchtrechtspraak accountants, de Faillissementswet en Boek 2 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aangepast.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36131

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief

Dit wetsvoorstel van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer verandert de fiscale behandeling van aanmerkelijk belang. Het bevat zes voorstellen voor aanpassingen van de gebruikelijk-loonregeling en doelmatigheidsmarge, de doorschuifregeling, de bedrijfsopvolgingsregeling en van het belastingtarief voor Box 2.

Indiener S. Maatoug
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
T.M.T. van der Lee GL
36128

Indiener S. Maatoug
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Financiën

Wetsvoorstellen

Fiscale verzamelwet 2023

Voorstel voor enkele wijzigingen in diverse belastingwetten voor zowel inhoudelijke veranderingen als voor technische verbeteringen, onder meer inzake lijfrenten, loonstamrechten, belastingrente, erfbelasting, dividendbelasting en het leveren van gegevens uit de loonadministratie aan de Belastingdienst.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36107

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Voorstel voor het wijzigen van verscheidene wetten zodat de Europese verordening voor een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen ('clearinghouses') in Nederland in werking kan treden.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36105

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden

Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen aan hun klanten aan te bieden en om diensten te verlenen via landen die in gebreke blijven bij de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme of die onvoldoende optreden tegen belastingontduiking en belastingontwijking.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36102

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De Nederlandse Staat staat garant voor € 160 mln. voor een periode van 5 jaar voor de huur van een drijvende LNG-terminal door de Gasunie.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36087

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing in de Nederlandse wet van de EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36063

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel voor een Tijdelijke noodwet betaalbare energie

Voorstel van wet van de leden Kops en Edgar Mulder voor a) verlaging van de btw over de energierekening van 21% naar 0% voor de duur van één jaar (met de mogelijkheid tot verlenging voor een jaar) en b) een vergelijkbare verlaging van de algemene bestedingsbelasting op de BES-eilanden, plus c) een verhoging van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met lage inkomens van € 200 naar € 600.

Indiener A. Kops
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36041

Indiener A. Kops
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Financiën

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel voor een Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie

Met dit voorstel krijgen Nederlanders buiten de Europese Unie het recht om een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank aan te vragen en aan te houden.

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36015

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

Financiën

Wetsvoorstellen

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel maakt het de regering mogelijk om regels op te stellen voor vergoedingen voor drie groepen gedupeerden van de toeslagenaffaire: - aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget; - kinderen van gedupeerde ouders, en - voormalige partners van gedupeerde ouders.

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
A.C. van Huffelen D66
35957

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Naar boven