Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

21 sep 2018
Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

...

G. Wilders
Tweede Kamerlid
35039
Indiener G. Wilders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden

...

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35041
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
18 sep 2018
Wet maatregelen middenhuur

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35036
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Met dit wetsvoorstel krijgt Nederland, ter voldoening aan de Europese richtlijn tegen het ontwijken van belastingen (ATAD 1) een regeling op het gebied van de beperking van renteaftrek (‘earningsstripping’) en een regeling voor zogenoemde gecontroleerde buitenlandse entiteiten (Controlled foreign companies afgekort CFC).

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35030
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen

Dit zevende wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen moet de kansspelbelasting van gokken op sportwedstrijden via het internet en via een winkel gelijktrekken. In beide gevallen is de aanbieder straks belastingplichtig over het bruto spelresultaat.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35031
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wet bronbelasting 2020

Dit tweede wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020, veranderingen in de vennootschapsbelasting en de invoering van een bronbelasting op dividenduitkeringen en interest- en royaltybetalingen aan 'laagbelastende jurisdicties'.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35028
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Dit derde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de verlenging met vijf jaar van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Ook de verhoging van de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting, de afschaffing van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer en de milieudifferentiatie van de belasting op zware motorrijtuigen (Eurovignet) staan in dit wetsvoorstel.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35029
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Overige fiscale maatregelen 2019

Dit vierde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt een verlenging van de belastingvrijstelling voor pleegvergoedingen. Ook biedt het de Belastingdienst vier nieuwe wettelijke mogelijkheden om belastingen te innen, aanslagen op te leggen, informatie in te winnen en belastingen te verhalen op erfgenamen om zo belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Bovendien geeft dit voorstel de Belastingdienst het recht om de gegevens van de ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition) boven de snelweg te gebruiken voor controles voor de motorrijtuigenbelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35027
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Wijziging van de Instellingswet W.R.R. (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

M. (Mark) Rutte
minister-president
35037
Indiener M. (Mark) Rutte
minister-president

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

Dit vijfde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen zorgt voor een aanpassing van de btw-verplichtingen voor ondernemers die digitale diensten verkopen aan consumenten in andere lidstaten van de Europese Unie.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35032
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wetsvoorstel Belastingplan 2019

Dit eerste wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de veranderingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting (btw) en de regeling belastingrente met ingang van 1 januari 2019. Het gaat onder meer om de invoering van een tweeschijvenstelsel, de verkorting van de 30%-regeling voor extraterritoriale kosten, verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, een lager tarief voor aftrekposten en een verhoging van het lage btw-tarief van zes naar negen procent.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35026
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
18 sep 2018
Wet modernisering kleineondernemersregeling

Dit zesde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de aanpassing van de bestaande vrijstellingsregeling van omzetbelasting (btw) voor kleine ondernemers. Het kabinet stelt voor om ondernemers, stichtingen, verenigingen en BV’s die jaarlijks minder dan 20.000 euro omzetten vrij te stellen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen. Daarmee vervalt de plicht om btw te factureren, maar ook de mogelijkheid om betaalde btw af te trekken.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35033
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35000-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
18 sep 2018
Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) en van het BES-fonds (H) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
18 sep 2018
Begroting van de Staten-Generaal (IIA) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (XII).

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35000-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
18 sep 2018
Begroting van het provinciefonds (C) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het provinciefonds (C) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35000-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

...

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35000-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 sep 2018
Begroting van de Koning (I) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Koning (I) voor het jaar 2019.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35000-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI).

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35000-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
18 sep 2018
Begroting van het gemeentefonds (B) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het ministerie van Financiën (IXB) en de Nationale Schuld (IXA) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën voor het jaar 2019.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35000-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

...

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35000-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
18 sep 2018
Begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Defensie.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35000-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
Filters wissen