Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
31 mrt 2020
Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Om in de huidige uitzonderlijke situatie (de uitbraak van het corona-virus (COVID-19), waarbij fysieke aanwezigheid tijdens vergaderingen slechts (zeer) beperkt mogelijk is, toch de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid en democratische legitimatie
van besluitvorming te kunnen waarborgen, wordt in deze wet tijdelijk voorzien in de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door de volksvertegenwoordigende organen via videoconferencing.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35424
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
23 mrt 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35416
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
18 mrt 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020. Het bevat de financiële gevolgen van maatregelen die Financiën neemt voor het Noodpakket banen en economie. Dat zijn:
- verlaging van de belastingrente en de invorderingsrente;
- achterwege laten of terugdraaien van de zogenaamde verzuimboete.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35412
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
18 mrt 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Dit voorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Om de negatieve financiële gevolgen van het coronavirus voor bedrijven in de land- en tuinbouwsector te verlichten, komt het ministerie de bedrijven met een aantal maatregelen tegemoet.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35414
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
18 mrt 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

In deze Incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus. Als gevolg hiervan worden de uitgaven van beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt voor 2020 verhoogd met € 10 miljard voor de subsidie Tijdelijke nood-maatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Verder wordt beleids-artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet voor 2020 verhoogd met € 3,8 miljard voor extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35415
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
18 mrt 2020
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Het wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De coronacrisis raakt vele sectoren en leveringsketens. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Om te beginnen wordt het garantiebudget van de GO substantieel met € 1,1 mld verhoogd tot € 1,5 mld. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming zal substantieel worden verhoogd van € 50 mln naar € 150 mln. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35413
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
18 dec 2019
Wet taal en toegankelijkheid

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs daardoor onder druk kunnen komen. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn bedoeld om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen:
- modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
- invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
- maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
- creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.


I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35282
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
06 dec 2019
Goedkeuring van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

Op 12 november 2012 is in Seoul het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten tot stand gekomen. Dit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol en regelt dat enkele wettelijke voorzieningen kunnen worden getroffen om dit Protocol uit te kunnen voeren.
Het doel van het wetsvoorstel is het voorkomen en bestrijden van de toenemende handel in illegale tabaksproducten. Handel in illegale tabaksproducten ondermijnt het beleid voor tabaksontmoediging. Het wetsvoorstel voert een vergunningen- en controlesysteem in voor productieapparatuur en stelt zorgvuldigheidseisen aan de toeleveringsketen van tabak, tabaksproducten en productieapparatuur.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35356
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 3 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35350-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35350-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-B
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-IIB
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35350-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotings van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) 2019 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35350-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-IIA
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2019 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35350-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35350-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2019. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35350-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-VII
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35350-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Financiën. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35350-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Infrastructuurfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35350-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35350-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35350-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties en het BES fonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-IV
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties