Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

02 feb 2018
Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Dit wetsvoorstel strekt ertoe voorzieningen te treffen in verband met de grove taakverwaarlozing van het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius. Aanleiding is het advies van de commissie van wijzen voor Sint Eustatius, die zich op verzoek van de minister (nu staatssecretaris) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gebogen over de bestuurlijke situatie in het openbaar lichaam. Ter beëindiging van de situatie van taakverwaarlozing stelt de regering voor een regeringscommissaris aan te stellen, die zal voorzien in het bestuur van Sint Eustatius tot het moment waarop dat bestuur in staat mag worden geacht zijn taken zelf naar behoren te kunnen vervullen. Ook wordt voorzien in de nodige ondersteunende maatregelen gericht op het duurzaam verbeteren van de bestuurlijke, economische en maatschappelijke situatie in Sint Eustatius.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34877
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
27 jan 2018
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Deze wijziging van de Mediawet 2008 voorziet in een maximum van het aantal regionale publieke media-instellingen (rpmi’s). Daarmee wordt voorkomen dat meer instellingen aanvragen tot aanwijzing indienen en het beperkt beschikbare budget wordt versnipperd.
In Nederland zijn dertien regionale omroepen. Het beschikbare budget wordt over de dertien omroepen verdeeld.
Voorgesteld wordt dat voortaan per provincie maximaal één regionale publieke media-instelling kan worden aangewezen. In Zuid-Holland zijn er twee (dat is in het verleden zo gegroeid) en in elk van de andere provincies is er één. De afwijkende situatie in Zuid-Holland wordt geëerbiedigd.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
34872
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 nov 2017
Wijziging van de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de BES-eilanden, ontvangen via het BES-fonds geld van het Rijk.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34845-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34845-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
28 nov 2017
Wijziging begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Tweede suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel is de tweede aanvullende begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting Deltafonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
28 nov 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34845-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
28 nov 2017
Wijziging begroting voor 2017 van het ministerie van Financiën (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2017. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34845-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
28 nov 2017
Wijziging begroting ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34845-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting Staten-Generaal 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34845-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
28 nov 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

H. Zijlstra
minister van Buitenlandse Zaken
34845-V
Indiener H. Zijlstra
minister van Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting Defensie 2017 (najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34845-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
28 nov 2017
Wijziging van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister-president
34845-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister-president

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting van het Infrastructuurfonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het Infrastructuurfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34845-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 nov 2017
Wijziging begroting van Wonen en Rijksdienst 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van Wonen en Rijksdienst. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-XVIII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting van de Koning 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34845-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting gemeentefonds 2017(Tweede suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel is de tweede aanvullende begroting van de uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het gemeentefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting van het provinciefonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
03 nov 2017
Gefaseerde afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Dit wetsvoorstel regelt de gefaseerde afschaffing per 1 januari 2019 van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (regeling Hillen of Hillen-aftrek) in de inkomstenbelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34819
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
23 okt 2017
Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet)

Met dit voorstel van wet worden enkele bepalingen van de Wet op de dierproeven (Wod) gepreciseerd. Het betreft bepalingen waarmee de Europese dierproevenrichtlijn in Nederlandse wetgeving wordt omgezet. De wijzigingen zijn technisch van aard.

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34814
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Filters wissen