Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

01 jun 2018
Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

De aardbeving in Zeerijp van januari 2018 laat zien dat het wenselijk is de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen.
Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden.
De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34957
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34960-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Infrastructuurfonds. Het betreft een eerste suppletoire begroting.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Deltafonds. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34960-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34960-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Financiën. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34960-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34960-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de begroting van het Diergezondheidsfonds 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34960-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34960-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
34960-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34960-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
16 mei 2018
Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting voor 2017 van het ministerie van Financiën opgenomen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34950-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2017 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34950-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
Filters wissen