Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
28 feb 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. In het kader van de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden wordt via deze incidentele suppletoire begrotingswet aan Sint Maarten een overbruggingskrediet in de vorm van een tijdelijke lening verleend voor het herstel van de Princess Juliana International Airport en de continuering van het luchthavenbedrijf.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35151
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
27 feb 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM)

Voorstel om de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2019 te verhogen met het bedrag dat nodig is voor de aankoop van aandelen Air France/KLM

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35148
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
16 jan 2019
Machtigingswet oprichting Invest-NL

Invest-NL is een beoogd financierings- en ontwikkelingsinstelling met als doel bij te dragen aan de financiering en realisatie van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen. Dit wetsvoorstel omvat een machtiging voor de Minister van Financiën om Invest-NL N.V. op te richten en deel te nemen aan de vaststelling van het kapitaal. Dit wetsvoorstel regelt ook de doelstellingen en taken van Invest-NL. Tot deze taken behoren de verstrekking van financiering aan ondernemingen, de ontplooiing van ontwikkelactiviteiten, de uitvoering van subsidieregelingen voor rekening en risico van het Rijk en het aangaan van samenwerking met nationale en internationale promotionele instellingen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35123
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
15 jan 2019
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van Europese richtlijn 2017/2109 zijn reders verplicht persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen te melden aan de bevoegde autoriteit van de bestemming van die schepen.
Dit wetsvoorstel regelt de nieuwe wettelijke basis in de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten waarmee de betreffende persoonsgegevens ook verwerkt mogen worden.
Daarnaast zorgt het voorstel voor een verdere implementatie van Richtlijn 2010/65/EU. Die richtlijn bepaalt de meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35121
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
14 jan 2019
Implementatie richtlijn 2016/800/EU procedurele rechten minderjarige verdachten

Kinderen zijn niet zelfstandig in staat om hun recht op een eerlijk proces te verwezenlijken. Daartoe heeft de Europese Unie ondersteunende en beschermende maatregelen genomen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafzaak. Met dit wetsvoorstel worden deze maatregelen in de Nederlandse regeling van het jeugdstrafprocesrecht ingebed. De richtlijn moet op uiterlijk 11 juni 2019 omgezet zijn in Nederlandse wetgeving.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35116
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
09 jan 2019
Initiatiefvoorstel-Van Rooijen. Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsen

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Een pensioenfonds moet korten op de pensioenen als er vijf jaar een dekkingstekort is. Van Rooijen wil deze periode verlengen tot zeven jaar om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid
35113
Indiener M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 dec 2018
Wet implementatie prospectusverordening

Dit voorstel regelt de aanpassing van hoofdstuk 5 van de Wet op het financieel toezicht aan de Europese prospectusverordening uit 2017. In de verordening staan regels over de informatie die beleggers moeten krijgen als zij willen investeren in aandelen of obligaties.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35108
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
30 nov 2018
Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35095-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds(F) (Najaarsnota 2018)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35095-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
30 nov 2018
Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35095-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 nov 2018
Wijziging van de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de BES-eilanden, ontvangen via het BES-fonds geld van het Rijk.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
30 nov 2018
Najaarsnota 2018

In de Najaarsnota geeft het kabinet een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het lopende jaar 2018. Samen met de Najaarsnota dient het kabinet aanvullende begrotingswetten in. Als het parlement daarmee instemt wordt de begroting over 2018 aangepast aan de nieuwste cijfers.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35095-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
30 nov 2018
Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35095-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35095-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 nov 2018
Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35095-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35095-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds (C) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het provinciefonds (C). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35095-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
30 nov 2018
Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35095-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging begroting Defensie (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35095-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het gemeentefonds (B). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de IVD (IIIC) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35095-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken