Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
17 jun 2019
Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

In het Principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel wordt verhoogd en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Dit wetsvoorstel regelt de uitwerking van deze afspraak. Ook zijn in dit wetsvoorstel de dekkingsmaatregelen opgenomen die het kabinet neemt om het verschuiven van de AOW-leeftijd te kunnen financieren.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35223
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
14 jun 2019
Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken

De wet bevat de voorwaarden voor het uitleveren van verdachten en het indienen van een Europees aanhoudingsbevel. De wijziging is nodig na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 27 mei 2019 . Dat oordeelde dat officieren van justitie geen Europees aanhoudingsbevel mogen uitvaardigen, maar dat het een besluit van de rechter moet zijn. Op basis van de Nederlandse wet is alleen de officier van justitie bevoegd.
De minister heeft de Eerste en Tweede Kamer gevraagd om het wetsvoorstel zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Zonder wetswijziging kunnen er namelijk geen aanhoudingsbevelen meer worden uitgevaardigd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35224
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
29 mei 2019
Wijziging van de begroting voor 2019 van het Deltafonds (J) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Deltafonds (J). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35210-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 mei 2019
Wijziging van de begroting 2019 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35210-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 mei 2019
Goedkeuring verdrag betreffende werk in de visserijsector

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113). Het doel van het verdrag is te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor vissers en fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden aan boord van visserijvaartuigen te waarborgen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35215-(R2128)
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 3 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35210-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35210-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35210-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35210-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
29 mei 2019
Wijziging van de begroting voor 2019 van het Ministerie van Financiën (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Financiën. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35210-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35210-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35210-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Defensie 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35210-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35210-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35210-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting 2019 van het Infrastructuurfonds (A) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Infrastructuurfonds (A). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35210-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35210-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35210-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
22 mei 2019
Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Het voorstel beoogt de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug te brengen tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. Een tijdelijke verhoging van het afromingspercentage van 10 naar 20% bij de handel in fosfaatrechten moet hieraan bijdragen. Als 20% te weinig oplevert zal het percentage in het najaar van 2019 verhoogd worden. Als het aantal rechten onder het plafond is, kan de afroming in 2020 weer terug naar 10%.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35208
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit