Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
18 dec 2019
Wet taal en toegankelijkheid

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs daardoor onder druk kunnen komen. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn bedoeld om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen:
- modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
- invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
- maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
- creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.


I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35282
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35350-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35350-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-B
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-IIB
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35350-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotings van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) 2019 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35350-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-IIA
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2019 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35350-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35350-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2019. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35350-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-VII
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35350-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Financiën. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35350-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Infrastructuurfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35350-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35350-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35350-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties en het BES fonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-IV
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35350-C
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35350-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2019. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35350-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
25 nov 2019
Spoedwet aanpak stikstof

Het voorstel bevat instrumenten om op korte termijn de aanpak van stikstof mogelijk te maken. Het doel is daarmee de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen, en de toestemmingsverlening voor activiteiten, zoals woningbouw, weer vlot te trekken. De instrumenten zijn: in de Wet Natuurbescherming de mogelijkheid op te nemen om een drempelwaarde in te stellen of een stikstofregistratiesysteem; in de Wet Dieren een grondslag op te nemen voor regels om de stikstofuitstoot door de veehouderij via het veevoerspoor terug te dringen; en te voorzien in versnelde procedures op grond van de Crisis- en herstelwet voor besluiten die noodzakelijk zijn voor bescherming, verbetering en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35347
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
11 nov 2019
Tijdelijke noodwet stikstof

Het doel van de Tijdelijke noodwet stikstof is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw (met uitzondering van megastallen), door te laten gaan. Deze projecten worden dan van ’dringend openbaar belang’ verklaard.
Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan te geven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Tijdens het half jaar dat de wet van kracht is, kan het kabinet een definitieve oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek zoeken.

A. Kops
Tweede Kamerlid
35333
Indiener A. Kops
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
24 okt 2019
Verzamelwet OCW 20..

Wetstechnische en redactionele wijzigingen in een aantal wetten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35320
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
09 okt 2019
Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB)

Een invoeringswet is een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet, in dit geval de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB). Naast enkele wijzigingen in andere wetten, voorziet het voorstel vooral in de afschaffing van de executieverjaring. Als de termijn voor de executie is verstreken, mag het Openbaar Ministerie op dit moment niet langer de straf of maatregel ten uitvoer leggen die de rechter heeft opgelegd. De regering vindt het onwenselijk dat veroordeelden door verloop van de termijn (verjaring) de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen kunnen ontlopen. Met het wetsvoorstel wordt daarom de executieverjaring afgeschaft. Het gevolg hiervan is dat straffen en maatregelen altijd geheel ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Een wijziging die met de Wet USB is doorgevoerd, is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het Openbaar Ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid. Het bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) opgerichte Administratie- en Informatiecentrum voor de Executie (AICE) is kernonderdeel van de bijbehorende nieuwe werkwijze.
De Wet USB maakt onderdeel uit van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35311
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid