Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
28 mei 2019
Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen jonggehandicapten met een Wajong-uitkering er financieel op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken en dat zij langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering als zij hun werk verliezen. Ook houden Wajongers hun volledige uitkering als ze onderwijs gaan volgen. Daarnaast kunnen ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak maken op een Wajong2015 uitkering. Het doel van al deze maatregelen is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving. De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten moet hiervoor worden gewijzigd.
De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. Sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze helemaal geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar zijn er verschillende regelingen geweest.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35213
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
27 mei 2019
Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

De klimaatverandering heeft gevolgen voor waterhuishouding in Nederland. Extreme neerslag en periodes van droogte en hitte wisselen elkaar af. Om de gevolgen daarvan te voorkomen zijn ruimtelijke maatregelen nodig, de zogenaamde klimaatadaptatie.
Om die maatregelen tegen wateroverlast te versnellen wil de minister het mogelijk maken tijdelijk middelen beschikbaar stellen aan de gemeenten, provincies en waterschappen in de vorm van subsidies uit het Deltafonds. Daarvoor is een aanpassing van de Waterwet nodig. Dat is beoogd met deze wetswijziging.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35211
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
16 mei 2019
Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

Het voorstel van rijkswet bevat een aantal vooral technische wijzigingen. Daarnaast wijzigt het voorstel de procedure voor de inzet van de officier-raadsman in het militaire strafproces. Het voorstel heeft betrekking op de Wet militaire strafrechtspraak, de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, de Paspoortwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35206-(R2127)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
15 mei 2019
Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2018 opgenomen.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35200-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 2018 opgenomen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35200-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
15 mei 2019
Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Defensie 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Defensie over 2018 opgenomen.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35200-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2018 opgenomen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35200-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 mei 2019
Slotwet van de Koning 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2018 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35200-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over 2018 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35200-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 mei 2019
Slotwet Deltafonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Deltafonds over 2018 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35200-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2018 opgenomen.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35200-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2018 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35200-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Provinciefonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën over 2018 opgenomen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35200-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
15 mei 2019
Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2018 opgenomen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35200-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2018 opgenomen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35200-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2018 opgenomen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35200-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
15 mei 2019
Slotwet Staten-Generaal 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Infrastructuurfonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Infrastructuurfonds over 2018 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35200-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
15 mei 2019
Slotwet Gemeentefonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken