Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3.661)

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden

De Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden hebben op 18 mei 2022 een aanvraag tot lidmaatschap van de NAVO ingediend. Dit wetsvoorstel verzorgt de Nederlandse goedkeuring van deze toetredingsaanvraag. Zodra alle lidstaten hun goedkeuring hebben gegeven worden Finland en Zweden lid van de NAVO.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
36162

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie voor het jaar 2022

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
36143

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Defensie

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie voor het jaar 2022. Door deze tweede incidentele suppletoire begrotingen (voor de begrotingshoofd-stukken X en K) kunnen twee investeringsprojecten, die zijn aangekondigd in de Defensienota, deze zomer opstarten. Het betreft concreet de bestelling van zes F-35 toestellen en vier extra toestellen MQ-9

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
36144

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Defensie

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

Dit wetsvoorstel heeft als doel om het eigen risico voorde zorgverzekering tot en met 2025 te bevriezen.

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36135

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer dan 5,2 miljoen personen zijn door de oorlog gevlucht uit Oekraïne en meer dan de helft van alle Oekraïense kinderen is ontheemd. Een deel van de ontheemden reist door naar Nederland. Met deze incidentele suppletoire begroting worden extra budgettaire middelen voor onder andere noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden aan de begroting van Justitie en Veiligheid toegevoegd. Deze extra middelen zijn met name voor de 25.000 extra opvangplekken ten opzichte van de raming waarvan was uitgegaan bij de Tweede Incidentele Suppletoire Begroting 2022 (zie wetsvoorstel 36083).

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36115

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld als gevolg van de Voorjaarsnota.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36120-IX

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Defensie voor 2022 (voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
36120-X

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Defensie

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (XIII). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Micky Adriaansens
36120-XIII

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het Mobiliteitsfonds voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Mobiliteitsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36120-A

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
Schouten C.J. (CU)
36120-XV

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36120-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 voor de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36120-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Nationaal Groeifonds (XIX). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Micky Adriaansens
36120-XIX

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36120-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022.

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36120-XVI

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar boven