Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3.902)

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties in verband met de herfinanciering van de covidleningen.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

36401

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Energietoeslag 2023

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende...

Indiener C.J. Schouten
minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schouten C.J. (CU)
36389

Indiener C.J. Schouten
minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

De toestroom van nieuwkomers is een grote uitdaging voor scholen en gemeenten om alle leerplichtige nieuwkomers tijdig van onderwijs te voorzien. Scholen en gemeenten worden daarin ondersteund door onder voorwaarden tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen mogelijk te maken.

Indiener A.D. Wiersma
minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Wiersma A.D. (VVD)
36373

Indiener A.D. Wiersma
minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Verzamelwet Omgevingswet 20..

Dit wetsvoorstel bevat wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard van de Omgevingswet, enkele aan de Omgevingswet gerelateerde wijzigingen in andere wetten en technische verbeteringen in het overgangsrecht dat is opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet...

Indiener H.M. de Jonge
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Jonge H.M. de (CDA)
36367

Indiener H.M. de Jonge
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds over 2022 opgenomen.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

36360-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Slotwet ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld over 2022 opgenomen.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

36360-IX

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2022 opgenomen.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36360-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2022 opgenomen.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Gennip C.E.G. van (CDA)
Schouten C.J. (CU)
36360-XV

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds over 2022 opgenomen.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Ollongren K.H. (D66)
36360-K

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2022 opgenomen.

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

36360-III

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2022 opgenomen.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

36360-VII

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over 2022 opgenomen.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

36360-XII

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Defensie 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Defensie over 2022 opgenomen.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Ollongren K.H. (D66)
36360-X

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Slotwet van de Koning 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2022 opgenomen.

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

36360-I

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Slotwet Staten-Generaal 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2022 opgenomen.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

36360-IIA

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken