Gang

Wetsvoorstel Verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt met vier jaar verlengd tot 1 januari 2028. Werkzoekenden van boven de 60 jaar en 4 maanden kunnen, als hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen, een IOW-uitkering aanvragen. Zestigplussers lopen een groter risico op langdurige werkloosheid. Met de IOW-uitkering wordt voorkomen dat oudere werklozen in de jaren voordat ze recht hebben op AOW terug moeten vallen op de bijstand en hun spaargeld moeten aanspreken. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ermee instemmen treedt het wetsvoorstel met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 maart 2024 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 19 februari 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 februari 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 27 februari 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 maart 2024 te 14:00 uur. 

 4. 6 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 12 maart 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 6. 20 maart 2024

  Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 18 juni 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren. 

 8. 20 juni 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 2 september 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet (36506)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten