Gang

Wetsvoorstel Wet bemanning zeevarenden

Dit wetsvoorstel strekt tot een herziening en modernisering van de bepalingen voor de bemanning van zeeschepen. Zij vervangt de bestaande Wet zeevarenden. Aanleiding zijn de vele wijzigingen die in de loop der tijd in die bestaande wet zijn doorgevoerd. Daardoor is de bestaande de wet- en regelgeving onoverzichtelijker geworden en is het steeds moeilijker nieuwe wijzigingen door te voeren. Verder is er vanuit de maritieme sectoren en de opleidings- en trainingsinstituten behoefte aan verbetering en verruiming de mogelijkheden voor innovatie en modernisering van het onderwijs.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:35 - 14:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 december 2023.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Wetgevingsproces

 1. 3 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 11 oktober 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 december 2023.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 13 december 2023

  Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 13 maart 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 13 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 18 april 2024

  Plenaire vergadering: Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen) (36440)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 23 april 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten