Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

Hoofdstuk 4b van de Mededingingswet bevat gedragsregels voor bestuursorganen die economische activiteiten verrichten. Het gaat om gedragsregels wanneer bestuursorganen goederen en/of diensten aanbieden op de markt. Het doel van deze regels is het creëren van gelijke concurrentieverhoudingen tussen bestuursorganen en ondernemers. Met dit wetsvoorstel komt het tijdelijk karakter van de wet markt en overheid te vervallen. De voorwaarden voor het gebruik van de algemeenbelanguitzondering worden aangescherpt. Wanneer een economische activiteit wordt uitgevoerd in het algemeen belang, hoeven de gedragsregels niet in acht genomen te worden. Van deze uitzondering werd vaak gebruik gemaakt. Daarnaast wordt het aanbieden van open source software uitgezonderd van de gedragsregel integrale kostendoorberekening.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:23 - 13:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering in verband met een nog in te dienen voorstel voor een rondetafelgesprek.

Tijd activiteit: 16:45 - 17:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:40 - 15:41

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 januari 2022 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 7 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 december 2021

  Procedurevergadering (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 januari 2022 om 14.00 uur. 

 3. 15 december 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 13 januari 2022

  Inbreng verslag Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid (35985)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 31 mei 2022

  Procedurevergadering EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering in verband met een nog in te dienen voorstel voor een rondetafelgesprek. 

 6. 13 september 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 14 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 12 september 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

 11. 9 september 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid (35985)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten