Gang

Wetsvoorstel Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers

Initiatiefwetsvoorstel van van de leden Markuszower en De Graaf om vergoedingen aan asielzoekers vanwege trage procedures af te schaffen. Aanvragers van asiel bij wie de wettelijke beslistermijn niet wordt gehaald, hebben nu wettelijk recht op financiële compensatie. Deze mogelijkheid bestaat op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, die ook voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geldt.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:27

Procedurevergadering

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoeken wanneer het wetsvoorstel over de definitieve afschaffing dwangsommen in vreemdelingenzaken naar de Kamer wordt verstuurd.   Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:31

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 mei 2020.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

 1. 6 maart 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 mei 2020. 

 4. 20 mei 2020

  Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 19 juni 2020

  Verzoek aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

  E-mailprocedure

 6. 2 juli 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoeken wanneer het wetsvoorstel over de definitieve afschaffing dwangsommen in vreemdelingenzaken naar de Kamer wordt verstuurd.   Niet controversieel verklaren. 

 11. 19 mei 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 12. 26 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 14. 18 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers) (35406)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten