Gang

Wetsvoorstel Invoering van een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product

In dit wetsvoorstel worden aanpassingen van de Mediawet 2008 voorgesteld voor het opnemen van een investeringsverplichting ten behoeve van de stimulering van Nederlands cultureel audiovisueel product. De investeringsverplichting heeft als doel om Nederlands aanbod te stimuleren waarin de kijker zichzelf en zijn leefwereld kan herkennen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 90
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:50

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Vooralsnog inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 september 2022 te 10.00 uur, in afwachting van nadere (ambtelijke) informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 18 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 8 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Vooralsnog inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 september 2022 te 10.00 uur, in afwachting van nadere (ambtelijke) informatie. 

 4. 30 september 2022

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 10 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 24 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 24 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 2 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie (het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling). 

 10. 22 maart 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 11. 28 maart 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 12. 4 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 13. 11 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 14. 18 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 15. 9 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 24 mei 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176) (3e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 18. 30 mei 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176) (3e termijn regering)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 19. 1 juni 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 20. 6 juni 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten