Wetsvoorstel

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ouders hun kind een dubbele achternaam kunnen geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 29 januari 2019 door de Tweede Kamerleden Groothuizen en Bergkamp ingediende (gewijzigde) motie (35000 VI, nr. 89). Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel worden enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam gewijzigd.

Activiteiten

20 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 27 januari 2022 te 14.00 uur.

13:00 - 14:30

15 dec 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:40 - 15:41

Wetgevingsproces

14 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
27 jan 2022

Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

14 dec 2021
Download Reactie VNG
14 dec 2021
Download Advies ATR
14 dec 2021
Download Advies RvdR
14 dec 2021
Download Beslisnota
14 dec 2021
Download Advies NVvR
29 jun 2022
Download Beslisnota
29 jun 2022
Download Beslisnota
Alle documenten