Wetsvoorstel

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Voorstel voor een wijziging in de vennootschapsbelasting om te voorkomen dat over een deel van de winst van een multinationale onderneming geen belasting wordt geheven.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1

Activiteiten

11 nov 2021
10 nov 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

14:30 - 20:07

09 nov 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:00 - 19:34

01 nov 2021
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2022

Besluit: Behandeld.

11:00 - 23:00

25 okt 2021
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2022

Besluit: Behandeld.

11:00 - 19:00

Debat terugkijken
30 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Gezien de samenhang van dit wetsvoorstel met het pakket Belastingplan 2022, besluit de commissie de behandeling van dit wetsvoorstel samen te voegen met de behandeling van de wetsvoorstellen uit dat pakket, dat wil zeggen dat het wetsvoorstel na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het Verslag wordt geagendeerd voor behandeling in de wetgevingsoverleggen van 25 oktober en 1 november en vervolgens gecombineerd met het Belastingplan 2022 plenair wordt behandeld op 9 en 10 november, met stemming op 11 november.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 6 oktober 2021 om 14.00 uur.

14:00 - 15:00

28 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:10 - 15:40

Wetgevingsproces

21 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
28 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 sep 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 okt 2021

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 okt 2021

Pakket Belastingplan 2022

Wetgevingsoverleg
01 nov 2021

Pakket Belastingplan 2022

Wetgevingsoverleg
03 nov 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
09 nov 2021

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35 932) Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933) en de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
10 nov 2021

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35932) Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35933) en de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35873) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
11 nov 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2022, de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933), de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten