Gang

Wetsvoorstel Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Dit wetsvoorstel voorziet in verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag van vijftien jaar naar vijfentwintig jaar gevangenisstraf door het Wetboek van Strafrecht (artikel 10) te wijzigen. In 2006 is met de Wet herijking aantal strafmaxima de maximale tijdelijke gevangenisstraf die als alternatief voor een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd, verhoogd van twintig naar dertig jaar. In die tijd is het strafmaximum van doodslag niet opnieuw beoordeeld waardoor het verschil tussen de maximale tijdelijke gevangenisstraf van doodslag en die van moord, aanzienlijk vergroot is. Met dit wetsvoorstel wordt dit 'strafgat' kleiner.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 99
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Tegen
PvdA 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:25 - 23:09

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 september 2021.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 24 juni 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 juni 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 7 juli 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 september 2021.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 16 september 2021

  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35871)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 december 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 16 december 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 20 april 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag) (35871)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 8. 10 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten