Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021.