Gang

Wetsvoorstel Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 84
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Tegen
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Tegen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:50 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 10:00 - 10:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 februari a.s. te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 januari 2021 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 9 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 17 december 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 januari 2021 om 14.00 uur. 

 4. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 5. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 februari a.s. te 10.00 uur. 

 6. 4 februari 2021

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 20 mei 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren. 

 8. 25 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 30 juni 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 10. 8 juli 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 8 september 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 9 september 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 9 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 14 september 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten