Wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof

Dit wetsvoorstel is ingediend in verband met de invoering van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Deze richtlijn bevat een aantal maatregelen om ouders en mantelzorgers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De meest ingrijpende maatregel voor Nederland is dat iedere ouder recht krijgt op minimaal vier maanden ouderschapsverlof waarvan twee maanden betaald. De richtlijn stelt verder minimumvoorschriften vast voor gezinsgerelateerd verlof (vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof) en flexibele werkregelingen. Hiermee wordt gestreefd naar een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en naar een betere verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Voor de invoering van de richtlijn wordt de Wet arbeid en zorg (Wazo), de Wet flexibel werken (Wfw) en enkele andere wetten gewijzigd.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 142
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 23
PVV 17
CDA 15
SP 9
PvdA 9
FVD 8
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
Volt 3
DENK 3
BBB 1
50PLUS 1
Voor
SGP 3
JA21 3
Niet deelgenomen
BIJ1 1

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 16:00

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 15:50

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-8)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 10:15 - 10:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 november 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:35 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:50 - 15:51

Wetgevingsproces

 1. 28 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 3 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 3 november 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 17 november 2020

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) - 35613

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 1 december 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 3 december 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 14 januari 2021

  CW-toets Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) (digitaal) (geannuleerd)

  Technische briefing

 9. 20 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 11. 2 februari 2021

  Verzoek om de Wet betaald ouderschapsverlof (35613) niet controversieel te verklaren

  E-mailprocedure

 12. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 3 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 15. 7 april 2021

  Verzoek om verplaatsen WGO Wet betaald ouderschapsverlof (35613) op 12 april 2021 en verzoek om technische briefing CW-toets

  E-mailprocedure

 16. 12 april 2021

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613)

  Wetgevingsoverleg

 17. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 18. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven