Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Bromet (GL) regelt dat de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. De wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig te democratiseren zodat de gevestigde belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven op een eerlijke wijze tegen nieuw ontstane belangen rondom waterbeheer worden afgewogen. Deze wetswijziging zorgt er daarmee voor dat het bestuur van de waterschappen meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op waterbeheer. Daarnaast regelt deze wetswijziging dat het toenemend algemeen belang en de toegenomen relatieve financieringslast van huishoudens ook wordt vertaald naar een democratische bestuurslaag die deze ontwikkelingen in acht neemt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 84
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Niet deelgenomen
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:45 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel op 18 mei 2022.

Tijd activiteit: 09:45 - 10:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:30 - 22:47

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is op 11 maart 2022 aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:10 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Belanghebbende partijen, zoals de Unie van Waterschappen, Kamer van Koophandel, het Interprovinciaal Overleg, VNO-NCW en de agrarische sector verzoeken om voor 10 maart 2022 te reageren op de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging.  Na 10 maart aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 november 2021.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan de inbrengdatum van het verslag over dit wetsvoorstel.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 november 2021.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de behandeling over te nemen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie hierop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen

Tijd activiteit: 19:30 - 20:30

Wetgevingsproces

 1. 21 oktober 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie hierop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen 

 3. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 4. 9 september 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de behandeling over te nemen. 

 5. 16 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 29 september 2021

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan de inbrengdatum van het verslag over dit wetsvoorstel.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 november 2021. 

 7. 13 oktober 2021

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 november 2021. 

 8. 18 november 2021

  Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 9. 23 november 2021

  Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 23 februari 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Belanghebbende partijen, zoals de Unie van Waterschappen, Kamer van Koophandel, het Interprovinciaal Overleg, VNO-NCW en de agrarische sector verzoeken om voor 10 maart 2022 te reageren op de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging.  Na 10 maart aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 15 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 6 april 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel is op 11 maart 2022 aangemeld voor plenaire behandeling. 

 13. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (35608) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 14. 18 mei 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel op 18 mei 2022. 

 15. 18 mei 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (35608) (Voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 16. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 17. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten