Wetsvoorstel

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Voorstel voor de invoering van een conditionele eindafrekeningsverplichting in de Wet op de dividendbelasting 1965.

Activiteiten

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

12:45 - 14:15

Debat terugkijken
18 dec 2020
E-mailprocedure

14:00 - 14:00

29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 december 2020 om 14.00 uur.  Voorafgaand aan het leveren van de inbreng wenst de commissie in een besloten technische briefing te spreken met de indiener van het initiatiefwetsvoorstel en met ambtenaren van het ministerie, alsmede een openbaar gesprek te voeren met twee nader te selecteren deskundigen. De leden Omtzigt en Snels worden verzocht een voorstel daartoe uit te werken en aan de commissie ter instemming voor te leggen.

13:45 - 14:45

13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:30 - 15:35

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer wordt de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel ter hand genomen.

13:45 - 14:55

Wetgevingsproces

10 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
09 sep 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
24 sep 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
30 nov 2020

Rondetafelgesprek Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
10 dec 2020

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 dec 2020

[ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Snels om een extern onderzoek te laten doen ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

E-mailprocedure
27 jan 2021

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten