Wetsvoorstel

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Dit voorstel van wet strekt ertoe de winkelier te beschermen tegen eenzijdige wijzigingen over openstelling van zijn winkel, binnen de grenzen van de bij of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde openingstijden. Het voorstel heeft als gevolg dat een winkelier zijn winkel niet open hoeft te stellen (of te sluiten) op tijden waar hij niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Met dit wetsvoorstel wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier, zoals de verhuurder, een vereniging van eigenaren of een winkeliersvereniging, zonder instemming van de winkelier, besluit over zijn openingstijden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

15 jun 2021
08 jun 2021
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:10 - 16:00

01 jun 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:20 - 22:24

26 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:50 - 13:51

24 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, direct na het kerstreces.

16:30 - 17:30

08 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 oktober 2020 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Koninkrijksrelaties

15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

09 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2020

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
01 okt 2020

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 nov 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
26 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522)

Plenair debat (wetgeving)
08 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
15 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

09 jul 2020
Download Advies ATR
28 mei 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten