Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020. Hierin zijn uitgaven inzake coronamaatregelen budgettair verwerkt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

02 jul 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493)

Besluit: Behandeld.

15:30 - 17:30

02 jul 2020
01 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Voor de aanmelding gereed voor plenaire behandeling en behandelingswijze van dit wetsvoorstel is op 29 juni 2020 een emailprocedure gestart. Er wordt een Wetgevingsoverleg ingepland op 2 juli van 15.30 -17.30.

10:15 - 10:45

17 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 24 juni 2020 om 14.00 uur

14:30 - 16:00

16 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

15 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
24 jun 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 jul 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
01 jul 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2020

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
02 jul 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493)

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten