Wetsvoorstel

Wet inburgering 20..

Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in het volgende: inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
DENK 3
FvD 2

Activiteiten

29 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Inburgering op 29 juni 2020.

11:30 - 12:30

15 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 12 juni 2020 te 13.00 uur.  Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Inburgering op 29 juni 2020.

11:30 - 12:30

09 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

03 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
09 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jun 2020

Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) - 35483

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 jun 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 jun 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 jun 2020

Inburgering

Wetgevingsoverleg
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 jun 2020
Download Advies MBO Raad
04 jun 2020
Download Advies Divosa
04 jun 2020
Download Advies ROB
04 jun 2020
Download Advies ATR
04 jun 2020
Download Advies UAF
04 jun 2020
Download Advies NRTO
04 jun 2020
Download Advies VNG
Alle documenten