Gang

Wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden

Het voorstel wil een einde maken aan de contractuele praktijk waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten. Hiermee wil de regering deze handelsvorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kredietruimte te vergroten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 139
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Tegen
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Tegen
FVD 3 Voor
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Wetgevingsoverleg

Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:46 - 15:00

Wetgevingsoverleg

Wet opheffing verpandingsverboden (35482) (uitgesteld tot na het zomerreces)

Tijd activiteit: 16:30 - 18:30

Wetgevingsoverleg

Wet opheffing verpandingsverboden (35482) (is verplaatst naar 3 juli 2023)

Tijd activiteit: 10:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:44 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 2 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 2 juli 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2020. 

 4. 3 september 2020

  Verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

  E-mailprocedure

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 september 2020 om 14.00 uur. 

 5. 3 september 2020

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482) (Verplaatst naar 17 september 2020)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 17 september 2020

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. 

 9. 7 december 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 19 juni 2023

  Wet opheffing verpandingsverboden (35482) (is verplaatst naar 3 juli 2023)

  Wetgevingsoverleg

 12. 20 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 28 juni 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 14. 3 juli 2023

  Wet opheffing verpandingsverboden (35482) (uitgesteld tot na het zomerreces)

  Wetgevingsoverleg

 15. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 17. 13 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 18. 21 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 28 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 3 juni 2024

  Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 21. 11 juni 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten