Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19: crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

De Nederlandse overheid gaat voor 12 miljard euro kredietverzekeringen garanderen. De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf januari tot het einde van 2020. De garantie geldt op de eerste 12 miljard euro van de in totaal 44 miljard euro aan kredietverzekeringen die op de Nederlandse markt uitstaan. Dit wetsvoorstel regelt de verwachte gevolgen voor de begroting

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Tegen
SP 14
PvdD 4
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

16 apr 2020
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

20:16 - 20:45

Debat terugkijken
15 apr 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 - Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (Kamerstuk 35433).

Besluit: Behandeld.

14:00 - 17:00

14 apr 2020
E-mailprocedure

10:00 - 10:00

08 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

20:31 - 20:32

Wetgevingsproces

07 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2020

Tweede Incidentele suppletoire begroting Ministerie van Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

Inbreng feitelijke vragen
14 apr 2020

Voorstel tot het houden van een WGO op 15 april (14 tot 17 uur) over de Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën (Kamerstuk 35433)

E-mailprocedure
15 apr 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 - Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (Kamerstuk 35433).

Wetgevingsoverleg
16 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 apr 2020

Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het coronavirus, de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (35 430), de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35431) en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten