Wetsvoorstel

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Het EOM is een nieuw orgaan dat is ingesteld om fraude met EU-middelen effectiever te kunnen bestrijden. Daarbij kan worden gedacht aan fraude met EU-subsidies voor verschillende activiteiten (studie, onderwijs, onderzoek en innovatie, economische activiteiten) maar ook aan fraude met invoerrechten, uitvoerrestituties, omzetbelasting en contracten aanbesteed door EU-instellingen. Het EOM mag strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, onderzoeken, vervolgen en voor de nationale rechter brengen. Het EOM bestaat uit twee niveaus. Het ene is een centraal niveau dat is gevestigd in Luxemburg waar zich onder meer de Europese hoofdaanklager bevindt. Het andere is een decentraal niveau dat wordt gevormd door de gedelegeerd Europese aanklagers in de lidstaten.
Het wetsvoorstel bevat maatregelen om het EOM operationeel te maken. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat officieren van justitie bij het functioneel parket van het openbaar ministerie optreden als gedelegeerde Europese aanklagers en dat de bijzondere opsporingsdiensten opsporingshandelingen voor het EOM kunnen verrichten.

Activiteiten

23 apr 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

14:00 - 14:00

08 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

20:31 - 20:32

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) (35429)

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429)

Wetgevingsproces

02 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
08 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2020

Invoeringswet EOM (35429)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

02 apr 2020
Download Advies NVVR
02 apr 2020
Download Advies OM
02 apr 2020
Download Advies NOVA
02 apr 2020
Download Advies RvdR
Alle documenten