Wetsvoorstel

Wet Mobiliteitsfonds

Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds)

Activiteiten

10 sep 2020
01 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling kort na het zomerreces in de vorm van een wetgevingsoverleg.

10:15 - 11:45

07 mei 2020
07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 mei 2020.  De minister verzoeken om aan te geven in hoeverre consequenties zijn verbonden aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel na het zomerreces. Dit in verband met de planning van de dummybegroting en de eerste begroting voor het Mobiliteitsfonds, om op basis daarvan te besluiten over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

13:30 - 14:30

01 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

20:40 - 20:41

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) (35429)

Wetgevingsproces

31 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2020

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten