Wetsvoorstel

Weg­ne­men van be­lem­me­rin­gen voor ge­rech­ten bij het ver­le­nen van on­der­lin­ge bij­stand in ge­val van ge­brek aan vol­doen­de zit­tings­ca­pa­ci­teit.

Mensen en bedrijven wachten soms lang op een gerechtelijke uitspraak en blijven daardoor lang in onzekerheid. Het kabinet vindt het van belang dat rechtbanken hun achterstanden wegwerken en langere doorlooptijden weten te voorkomen. Dit wetsvoorstel maakt het voor rechtbanken en gerechtshoven makkelijker om elkaar te kunnen helpen bij een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit.

Activiteiten

06 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 februari 2020.

15:00 - 16:00

22 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:55 - 14:00

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375)

Wetgevingsproces

20 jan 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
22 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 feb 2020

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten