Wetsvoorstel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG

Bij de implementatie van EU-richtijn nr. 2003/59/EG van 15 juli 2003 in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement rijbewijzen en de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 is gebleken dat daarbij ten onrechte vrijstellingen zijn opgenomen van de basiskwalificatie en van de nascholing voor bestuurders die vóór 1 juli 1955 geboren zijn. Hoewel deze vrijstelling al per 1 juni 2015 is vervallen bleken de getuigschriften van vakbekwaamheid (ook wel code 95 genoemd), die op rijbewijzen zijn geplaatst, nooit vervallen. Dit wetsvoorstel voorziet erin dat die getuigschriften alsnog ongeldig worden.

Activiteiten

22 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 februari 2020.

10:15 - 11:15

14 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

14:00 - 15:15

Wetgevingsproces

07 jan 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
19 feb 2020

Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten