Wetsvoorstel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG

Bij de implementatie van EU-richtijn nr. 2003/59/EG van 15 juli 2003 in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement rijbewijzen en de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 is gebleken dat daarbij ten onrechte vrijstellingen zijn opgenomen van de basiskwalificatie en van de nascholing voor bestuurders die vóór 1 juli 1955 geboren zijn. Hoewel deze vrijstelling al per 1 juni 2015 is vervallen bleken de getuigschriften van vakbekwaamheid (ook wel code 95 genoemd), die op rijbewijzen zijn geplaatst, nooit vervallen. Dit wetsvoorstel voorziet erin dat die getuigschriften alsnog ongeldig worden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
FvD 2
Groep Krol/vKA 2

Activiteiten

09 jun 2020
03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel aanmelden voor de stemmingen.

10:15 - 11:45

07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Dit wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aanmelden als hamerstuk, met dien verstande dat leden in staat worden gesteld dit wetsvoorstel alsnog plenair in behandeling te nemen indien de nota daar aanleiding toe geeft. Indien het wetsvoorstel als hamerstuk wordt aangenomen dan wenst de PVV-fractie aantekening te worden verleend tegen het wetsvoorstel te zijn.

13:30 - 14:30

22 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 februari 2020.

10:15 - 11:15

14 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

14:00 - 15:15

Wetgevingsproces

07 jan 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
19 feb 2020

Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten