Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

15 jan 2020
19 dec 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

23:10 - 00:02

Debat terugkijken
04 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds Kamerbreed vastgesteld op 5 december 2019.

10:15 - 11:15

27 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:10

Wetgevingsproces

26 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
27 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 dec 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
05 dec 2019

Wijziging Deltafonds 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
15 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
29 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien