Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

De Brede en versterkte Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) is een belangrijke stap in het verdiepen van de samenwerking tussen de Europese Unie en Armenië.

Activiteiten

12 dec 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

03 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:20 - 16:40

28 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

12:30 - 13:15

26 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 16 oktober om 12.00 uur.

12:30 - 13:15

10 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

06 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 okt 2019

Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 dec 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41) (35279)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten