Wetsvoorstel

Wet versterken positie mbo-studenten

Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt hieraan bij via
1) de introductie van een mbo-studentenfonds;
2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten;
3) de introductie van de mbo-verklaring;
4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en
5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FVD 2

Activiteiten

03 mrt 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:00 - 21:22

05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

05 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 14:00

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 te 10.00 uur

10:15 - 11:15

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

11 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 okt 2019

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 mrt 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252)

Plenair debat (wetgeving)
10 mrt 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

27 feb 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten