Gang

Wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord

Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 12:30 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel behandelen binnen twee maanden in een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 12:15 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 22 januari 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 september 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 5 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 september 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 12 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 september 2019. 

 4. 26 september 2019

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 december 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 22 januari 2020.  

 6. 22 januari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 23 januari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel behandelen binnen twee maanden in een wetgevingsoverleg. 

 9. 11 mei 2020

  Plenaire vergadering: Wet homologatie onderhands akkoord (35249)

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 11 mei 2020

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 11. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 12. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 13. 26 mei 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 14. 26 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten