Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Het voorstel van wet dient ertoe om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op enkele onderdelen te verduidelijken of aan te passen. Het gaat in het bijzonder om de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden en de versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Ook wordt een samenloopbepaling met de Wet open overheid (Woo) opgenomen en worden enkele omissies en redactionele onvolkomenheden hersteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
DENK 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2

Activiteiten

03 jun 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 14:45

13 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur te behandelen vóór het meireces.

11:30 - 12:30

13 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:30

10 sep 2019
Technische briefing

Technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (TK 35242)

Besluit: Behandeld.

16:45 - 18:15

04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om een ambtelijke technische briefing in te plannen over de Wiv 2017 in september 2019.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019 te 14 uur.

11:30 - 12:30

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

14:40 - 14:45

Wetgevingsproces

01 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 sep 2019

Technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (TK 35242)

Technische briefing
26 sep 2019

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35242)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 feb 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
13 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35242)

Plenair debat (wetgeving)
09 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

06 mrt 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten