Wetsvoorstel

Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Het voorstel beoogt de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug te brengen tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. Een tijdelijke verhoging van het afromingspercentage van 10 naar 20% bij de handel in fosfaatrechten moet hieraan bijdragen. Als 20% te weinig oplevert zal het percentage in het najaar van 2019 verhoogd worden. Als het aantal rechten onder het plafond is, kan de afroming in 2020 weer terug naar 10%.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
Tegen
PVV 20
SP 14
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

29 mei 2019
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Besluit: Behandeld.

12:00 - 16:00

28 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: De minister van LNV verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk woensdag 29 mei 2019 om 10.00 uur aan de Kamer te sturen.  Het wetsvoorstel agenderen voor een wetgevingsoverleg op woensdag 29 mei 2019 van 12.00 tot 16.00 uur. De hele wetsbehandeling vindt plaats in het wetgevingsoverleg (geen plenaire afronding) en er wordt een indicatieve spreektijd van 6 minuten per fractie gehanteerd in de eerste termijn.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op dinsdag 28 mei 2019 om 17.00 uur.  De commissievoorzitter verzoekt bij de regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019 om rekening te houden met extra stemmingen op woensdag 29 mei 2019, zo spoedig mogelijk na afronding van het wetgevingsoverleg.

13:00 - 13:15

28 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:50 - 16:15

Wetgevingsproces

22 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
28 mei 2019

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
28 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
29 mei 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Wetgevingsoverleg
29 mei 2019

Plenaire vergadering: Einde middagvergadering: STEMMINGEN (over de wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35 208)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

29 mei 2019
Download Eindtekst 35208
Alle documenten