Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Defensie 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

Activiteiten

12 sep 2019
05 sep 2019
04 jul 2019
02 jul 2019
27 jun 2019
26 jun 2019
11 jun 2019
06 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 11 juni 2019.  Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen.

14:15 - 15:00

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

Wetgevingsproces

29 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 jun 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
05 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35210-XVI

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35210-XV

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering (Let op: nieuw tijdstip)

Procedurevergadering
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
11 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten