Wetsvoorstel

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De Participatiewet maakt onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad (broers en zussen, grootouders en kleinkinderen) en andere samenwonenden. Het gaat daarbij om de situatie dat één van hen intensieve zorg nodig heeft en de ander die zorg verleent. Samenwonende tweedegraads bloedverwanten worden in dat geval niet gezien als gehuwden. Andere samenwonenden wel. De samenwonende tweedegraads bloedverwanten krijgen daardoor minder uitkering of hebben zelfs geen recht op een uitkering. Door de Hoge Raad is, in navolging van de Centrale Raad van Beroep, dit onderscheid als discriminerend aangemerkt. De Participatiewet wordt daarom aangepast. Evenals de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). In deze wetten wordt dit onderscheid ook gemaakt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

04 sep 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

19:35 - 22:04

Debat terugkijken
12 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:45

11 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

02 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 april 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

28 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid   Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

25 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
28 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 apr 2019

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte - 35174

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174)

Plenair debat
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 aug 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten