Wetsvoorstel

Machtigingswet oprichting Invest-NL

Invest-NL is een beoogd financierings- en ontwikkelingsinstelling met als doel bij te dragen aan de financiering en realisatie van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen. Dit wetsvoorstel omvat een machtiging voor de Minister van Financiën om Invest-NL N.V. op te richten en deel te nemen aan de vaststelling van het kapitaal. Dit wetsvoorstel regelt ook de doelstellingen en taken van Invest-NL. Tot deze taken behoren de verstrekking van financiering aan ondernemingen, de ontplooiing van ontwikkelactiviteiten, de uitvoering van subsidieregelingen voor rekening en risico van het Rijk en het aangaan van samenwerking met nationale en internationale promotionele instellingen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

15 mei 2019
15 mei 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

17:00 - 22:25

Debat terugkijken
10 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:45 - 15:50

06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 14 februari 2014.

11:30 - 12:30

22 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:40 - 16:00

Wetgevingsproces

16 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
22 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 feb 2019

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (TK 35123)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 apr 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 apr 2019

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om namens de commissie uitstel van de plenaire behandeling van de Machtigingswet oprichting Invest-NL (TK 35123) te vragen

E-mailprocedure
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123)

Plenair debat
21 mei 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

12 apr 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten