Wetsvoorstel

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

07 mrt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

11:15 - 13:15

Debat terugkijken
06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

06 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:25 - 13:45

21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 13 december om 14.00 uur

10:15 - 11:30

08 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:30 - 14:35

Wetgevingsproces

05 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 dec 2018

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd- 35070

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 mrt 2019

Plenaire vergadering: Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070)

Plenair debat
12 mrt 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 jan 2019
Download Ontwerpbesluit
28 feb 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten