Wetsvoorstel

Wet maatregelen middenhuur

Voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 en van de Woningwet om het aanbod van huurwoningen met een middenhuur te vergroten. Deze middenhuurwoningen, met een huurprijs vanaf de liberalisatiegrens van € 710,68 tot circa € 1.000 (regionaal verschillend), zijn nodig voor huishoudens die op een woning in dit segment zijn aangewezen of hier bewust voor kiezen. Het gaat bijvoorbeeld om starters of jonge gezinnen die niet in aanmerking komen voor een gereguleerde huurwoning in de woningcorporatiesector en (nog) niet kunnen of willen kopen.

Activiteiten

21 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:35 - 14:40

27 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

12:00 - 13:00

14 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:10

Week 13
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet maatregelen middenhuur (35036)

Wetgevingsproces

18 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
01 nov 2018

Wijziging van de Huisvestingswet (2014) ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur TK 35036)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten