Wetsvoorstel

Wetsvoorstel Belastingplan 2019

Dit eerste wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de veranderingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting (btw) en de regeling belastingrente met ingang van 1 januari 2019. Het gaat onder meer om de invoering van een tweeschijvenstelsel, de verkorting van de 30%-regeling voor extraterritoriale kosten, verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, een lager tarief voor aftrekposten en een verhoging van het lage btw-tarief van zes naar negen procent.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
DENK 3
FvD 2

Activiteiten

15 nov 2018
14 nov 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:30 - 00:48

Debat terugkijken
13 nov 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:15 - 23:11

Debat terugkijken
13 nov 2018
09 nov 2018
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2019

Besluit: Behandeld.

09:30 - 16:00

Debat terugkijken
07 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht in de planningsbrief voor het jaar 2019 in het bijzonder aandacht te geven aan de verwachte planning van fiscale wetsvoorstellen.   Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

15:30 - 16:30

07 nov 2018
06 nov 2018
05 nov 2018
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2019

Besluit: Behandeld.

11:00 - 19:00

Debat terugkijken
30 okt 2018
29 okt 2018
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.  Inbreng geleverd.

17:00 - 17:00

10 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: De commissiestaf wordt verzocht scenario's voor te bereiden over de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2019, mede in het licht van de aangekondigde heroverweging van het kabinet van de wet Bronbelasting 2020.

15:30 - 17:00

10 okt 2018
10 okt 2018
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

14:00 - 14:00

03 okt 2018
26 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Enkele wetenschappers vragen een factsheet op te stellen over het wetsvoorstel Bronbelasting 2020. De leden Lodders (VVD) en Leijten (SP) doen een voorstel aan de commissie.   Het indienen van moties bij het tweede wetgevingsoverleg over het Pakket Belastingplan 2019 wordt toegestaan, maar de leden worden verzocht daar terughoudend mee om te gaan.   Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld (zie de noot). Het wetsvoorstel implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking zal worden toegevoegd aan de agenda van beide wetgevingsoverleggen. Bij de wetgevingsoverleggen zullen drie blokken worden gehanteerd:- het wetsvoorstel implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking; - het wetsvoorstel bronbelasting 2020;- de overige wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2020. De commissie verzoekt de staf om na te gaan of het mogelijk is op verzoek van een van de leden een wetsvoorstel uit het pakket Belastingplan 2019 apart plenair te behandelen.   Bij beide wetgevingsoverleggen en bij de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019 wordt voor de sprekerslijst de begrotingsvolgorde gehanteerd.

15:30 - 16:30

21 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:35 - 14:40

18 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen te stellen van de vaste commissie voor Financiën.

15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

18 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
03 okt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2018

Pakket Belastingplan 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 okt 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
29 okt 2018

Bronbelasting 2020 en onderdelen pakket Belastingplan 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 nov 2018

Pakket Belastingplan 2019

Wetgevingsoverleg
06 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
09 nov 2018

Pakket Belastingplan 2019

Wetgevingsoverleg
13 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2018

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
14 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2018

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (voortzetting)

Plenair debat
15 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) en over de moties ingediend bij de algemene Financiële beschouwingen, het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility)

Stemmingen
15 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

15 nov 2018
Download Eindtekst 35026
Alle documenten