Wetsvoorstel

Aanpassing van een aantal wetten naar aanleiding van de departementale herindeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Als gevolg van de instelling van een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen overgeheveld van de toenmalige minister van Economische Zaken naar de minister van LNV. Dit wetsvoorstel zorgt voor aanpassing van een aantal wetten om duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van LNV en de minister van het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Activiteiten

08 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:35

07 nov 2018
05 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 september om 12.00 uur.

11:15 - 12:15

04 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:05 - 16:15

Wetgevingsproces

04 jul 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 sep 2018

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van LNV en het Ministerie van EZK n.a.v. de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 nov 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 nov 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten) (34987)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten