Gang

Wetsvoorstel Wet digitale overheid

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
- het stellen van regels over informatieveiligheid;
- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 82
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Tegen
PvdD 4 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 13:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 15:55

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 11:15 - 15:55

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Het voorstel van Wet digitale overheid wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Door de staatssecretaris BZK aangekondigde nadere informatie m.b.t. de business case eID en alle reeds toegezegde relevante documenten worden afgewacht alvorens het wetsvoorstel voor plenaire behandeling gereed te melden.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 14:20

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wetsvoorstel vaststellen op 31 januari 2019 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 18 oktober 2018 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 13:10 - 13:30

Wetgevingsproces

 1. 19 juni 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 juni 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  

 3. 28 juni 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 18 oktober 2018 te 14:00 uur. 

 4. 18 oktober 2018

  Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 januari 2019

  Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wetsvoorstel vaststellen op 31 januari 2019 te 14.00 uur.  

 6. 31 januari 2019

  Inbreng nader verslag inzake algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 34972

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 14 mei 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 16 mei 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 22 mei 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 20 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Door de staatssecretaris BZK aangekondigde nadere informatie m.b.t. de business case eID en alle reeds toegezegde relevante documenten worden afgewacht alvorens het wetsvoorstel voor plenaire behandeling gereed te melden.  

 11. 5 september 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Het voorstel van Wet digitale overheid wordt aangemeld voor plenaire behandeling. 

 12. 5 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 10 september 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 14 november 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling. 

 15. 30 januari 2020

  Plenaire vergadering: Wet digitale overheid (34972) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 16. 4 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 5 februari 2020

  Plenaire vergadering: Wet digitale overheid (34972) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 18. 6 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 11 februari 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 20. 18 februari 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten