Wetsvoorstel

Wet digitale overheid

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
- het stellen van regels over informatieveiligheid;
- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

18 feb 2020
11 feb 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:05 - 15:45

Debat terugkijken
06 feb 2020
05 feb 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

10:15 - 13:30

Debat terugkijken
04 feb 2020
30 jan 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

11:15 - 15:55

14 nov 2019
10 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:45 - 16:15

05 sep 2019
05 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Het voorstel van Wet digitale overheid wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

11:30 - 12:30

20 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Door de staatssecretaris BZK aangekondigde nadere informatie m.b.t. de business case eID en alle reeds toegezegde relevante documenten worden afgewacht alvorens het wetsvoorstel voor plenaire behandeling gereed te melden.

11:30 - 12:30

14 mei 2019
31 jan 2019
17 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wetsvoorstel vaststellen op 31 januari 2019 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

28 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 18 oktober 2018 te 14:00 uur.

10:30 - 11:30

21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

13:10 - 13:30

Wetgevingsproces

19 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
18 okt 2018

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jan 2019

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
31 jan 2019

Inbreng nader verslag inzake algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 34972

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
30 jan 2020

Plenaire vergadering: Wet digitale overheid (34972) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
04 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 feb 2020

Plenaire vergadering: Wet digitale overheid (34972) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
06 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
18 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

20 jun 2018
Download Advies ATR
24 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten