Activiteiten

16 feb 2017
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:14 - 10:15

02 feb 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:35 - 13:40

02 feb 2017
Technische briefing

Ministerie van SZW over Wetsvoorstel vereenvoudiging belastingvrije voet

Besluit: Behandeld.

14:00 - 15:00

31 jan 2017
20 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 januari 2017 te 14.00 uur

17:00 - 18:00

15 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:15 - 23:59

Wetgevingsproces

12 dec 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 jan 2017

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (34628)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
31 jan 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 feb 2017

Ministerie van SZW over Wetsvoorstel vereenvoudiging belastingvrije voet

Technische briefing
16 feb 2017

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34 628)

Hamerstukken
21 feb 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

13 dec 2016
Download Advies Actal
Alle documenten