Gang

Wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 114
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Tegen
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 14:35

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:55 - 13:05

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:44

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek op 15 december 2016. Een werkgroep uit de commissie BIZA zal de voorbereidingen treffen.   Agenderen voor gesprek met de CTIVD.  Besloten technische briefing organiseren door ambtenaren van de betrokken ministeries (voorafgaande aan het rondetafelgesprek).  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 december 2016 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 28 oktober 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 november 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

 3. 10 november 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek op 15 december 2016. Een werkgroep uit de commissie BIZA zal de voorbereidingen treffen.   Agenderen voor gesprek met de CTIVD.  Besloten technische briefing organiseren door ambtenaren van de betrokken ministeries (voorafgaande aan het rondetafelgesprek).  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 december 2016 te 14.00 uur. 

 4. 24 november 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 5. 24 november 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 13 december 2016

  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD

  Gesprek

  Besluit: Behandeld. 

 7. 14 december 2016

  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 8. 15 december 2016

  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 9. 22 december 2016

  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (TK 34588)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 19 januari 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 19 januari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 8 februari 2017

  Plenaire vergadering: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 13. 9 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 14 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 15. 9 mei 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 11 mei 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 17. 5 september 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 19 december 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 21 december 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 20. 15 maart 2018

  IVD-aangelegenheden

  Algemeen overleg

 21. 10 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 10 april 2018

  Plenaire vergadering: Debat over de uitslag van het referendum over de wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten 2017

  Plenair debat (debat)

 23. 17 april 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 24. 19 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 26 april 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 26. 15 mei 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 27. 16 mei 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 28. 17 mei 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 29. 17 mei 2018

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 30. 30 mei 2018

  CTIVD-rapporten nrs. 55. 56. en 57.

  Technische briefing

 31. 28 juni 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten