Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

...

Activiteiten

22 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 23:59

21 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Wat de commissie betreft kan het wetsvoorstel als hamerstuk worden afgedaan.

10:15 - 11:15

07 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 september 2016 te 12.00 uur.

10:15 - 11:15

28 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

23 jun 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
28 jun 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
27 sep 2016

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 dec 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
22 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2017

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (34 507)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten