Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

19 apr 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34 472)

Besluit: Behandeld.

10:15 - 12:00

Debat terugkijken
08 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:05 - 23:59

07 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

18 mei 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 juni 2016 om 14.00 uur

10:45 - 12:00

17 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

10 mei 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
17 mei 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 mei 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 jun 2016

Wijziging v.d Wet publieke gezondheid onder meer i.v.m. het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren - 34472

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 dec 2016

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
19 apr 2017

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34 472)

Plenair debat
09 mei 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten