Wetsvoorstel

Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
26 sep 2019
05 sep 2019
04 sep 2019
30 okt 2018
20 jun 2018
Technische briefing

Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Wmg) - 34445

13:30 - 14:30

24 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

23 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

21 nov 2017
08 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aan te geven wanneer de Kamer de nota naar aanleiding van het nader verslag tegemoet kan zien

10:15 - 11:30

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
16 nov 2016
01 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 juli 2016

10:15 - 11:15

24 mei 2016
Technische briefing

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Besluit: Behandeld.

16:30 - 17:30

28 apr 2016
Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de inbreng voor het verslag zal er een technische briefing plaatsvinden door het ministerie van VWS   Het BOR zal worden verzocht een notitie op te stellen

10:15 - 11:30

12 apr 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

08 apr 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
12 apr 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 apr 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 mei 2016

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Technische briefing
01 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 jul 2016

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 dec 2016

NADER Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg 34445

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2017

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
21 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 nov 2017

Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)

Procedurevergadering
23 nov 2017

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 mei 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
24 mei 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jun 2018

Voorstel van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over de consequenties van de Wet marktordening (34445)

E-mailprocedure
20 jun 2018

Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Wmg) - 34445

Technische briefing
26 jul 2018

NADER VERSLAG - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2019

3e NADER verslag - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 feb 2020

Zorgfraude/Governance in de Zorgsector

Algemeen overleg
20 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mrt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten