Wetsvoorstel Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Derde nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het 3e NADER verslag vastgesteld op 26 september 2019

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:40 - 14:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 14:35

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aan te geven wanneer de Kamer de nota naar aanleiding van het nader verslag tegemoet kan zien

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een NADER verslag vastgesteld op 8 december 2016

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 juli 2016

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de inbreng voor het verslag zal er een technische briefing plaatsvinden door het ministerie van VWS   Het BOR zal worden verzocht een notitie op te stellen

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 8 april 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 april 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 28 april 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 24 mei 2016

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

  Technische briefing

 5. 1 juni 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 14 juli 2016

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 16 november 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 8 december 2016

  NADER Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg 34445

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 5 april 2017

  Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 10. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 11. 8 november 2017

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 12. 21 november 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 22 november 2017

  Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)

  Procedurevergadering

 14. 23 november 2017

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 23 mei 2018

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 16. 24 mei 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 8 juni 2018

  Voorstel van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over de consequenties van de Wet marktordening (34445)

  E-mailprocedure

 18. 20 juni 2018

  Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Wmg) - 34445

  Technische briefing

 19. 26 juli 2018

  NADER VERSLAG - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 20. 30 oktober 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 7 november 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 22. 4 september 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 23. 5 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 26 september 2019

  3e NADER verslag - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 25. 19 februari 2020

  Zorgfraude/Governance in de Zorgsector

  Algemeen overleg

 26. 20 februari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 27. 11 maart 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 28. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 29. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 30. 9 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 31. 27 januari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 32. 7 augustus 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven