Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1
Klein 1
Tegen
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Vergissing
PvdD

Activiteiten

21 feb 2017
14 feb 2017
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
25 jan 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van Algemene Ouderdomswet en Participatiewet i.v.m. de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34414) (antw 1e termijn + rest)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

11:30 - 13:30

Debat terugkijken
16 nov 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34 414) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

20:15 - 23:59

29 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 23:59

14 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 23:59

14 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 juli 2016 te 14.00 uur

16:30 - 17:30

02 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:15 - 23:59

01 mrt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop, zal zijn ontvangen.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

19 feb 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
01 mrt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jun 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 jul 2016

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (34414)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 nov 2016

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34 414) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
25 jan 2017

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van Algemene Ouderdomswet en Participatiewet i.v.m. de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34414) (antw 1e termijn + rest)

Plenair debat
14 feb 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 feb 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
21 feb 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

24 jan 2017
Download Sprekerslijst
Alle documenten