Gang

Wetsvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 16
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 35 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Tegen
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Verworpen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 20:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 juli 2016 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop, zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 19 februari 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 maart 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop, zal zijn ontvangen. 

 3. 2 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 4. 14 juni 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 5. 14 juni 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 juli 2016 te 14.00 uur 

 6. 15 juli 2016

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (34414)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 27 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 29 september 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 16 november 2016

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34 414) (eerste termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 10. 25 januari 2017

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van Algemene Ouderdomswet en Participatiewet i.v.m. de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34414) (antw 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 11. 14 februari 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 12. 14 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 13. 21 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten