Wetsvoorstel

Verstrekken van elektronische zorgpolis

Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet wordt voorzien in een mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de zorgpolis digitaal te verstrekken. De verzekeringnemer kan echter uitdrukkelijk te kennen geven geen digitale zorgpolis te wensen.

Activiteiten

In afwachting van een brief van de regering met nadere informatie.
05 feb 2019
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
27 okt 2016
01 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

01 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:15 - 23:59

17 feb 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 maart 2016 om 14.00 uur

10:15 - 11:30

09 feb 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sports

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

01 feb 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
09 feb 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 feb 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
09 mrt 2016

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis - 34399

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 mrt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 okt 2016

NADER verslag - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis - 34399

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten