Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 10 september a.s. te 12.00 uur

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 21 augustus 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 3. 1 september 2015

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 10 september a.s. te 12.00 uur 

 4. 10 september 2015

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34262)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 5 november 2015

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 12 november 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 26 november 2015

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34 262)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten